Menu Zavřeno

Objednejte se

K nám je možné se objednat jedním z následujících způsobů:

 • On-line přes tyto webové stránky (V sekci Služby nebo přes tlačítko On-line rezervace)
 • Telefonicky na čísle 737 354 767
 • Na naší recepci na adrese Dolní náměstí 334, Vsetín

Široké spektrum služeb

Jsme specialisti na individuální i skupinovou fyzioterapii a rehabilitaci. V našem zařízení provádíme také fyzikální terapii na přístrojích (elektroléčba, ultrazvuk, kombinovaná terapie). 
Mezi další služby, které nabízíme, patří široká nabídka masáží, vyšetření nohou, funkční trénink dětí a dospívajících i služby pro sportovce.

Individuální fyzioterapii a rehabilitaci nabízíme jak pro samoplátce, tak pro klienty, kteří mají od lékaře žádanku FT na rehabilitaci. Tito klienti mají léčbu hrazenou ze zdravotního pojištění.

Máme smlouvy s následujícími zdravotními pojišťovnami:

 • VZP (111)
 • RBP (213)
 • ZPMV ČR (211)
 • ČPZP (205)

Přímo v centru Vsetína

Naše provozovna se nachází na Dolním náměstí 334 ve Vsetíně. Před zahájením našeho provozu zde byla dlouhá léta lékárna. Naproti naší provozovně je Masarykova veřejná knihovna a Turistické informační centrum. Naše recepce, čekárna i ordinace se nacházejí v přízemí této budovy. Poznávacím znamením je naše nezaměnitelné modro žluté logo zdraví a kondice, které je pro nás typické již od samotného vzniku společnosti v roce 2020.

Vysoce vzdělaný tým

Náš tým se skládá zejména z fyzioterapeutů. Členy týmu jsou ale také zdravotní maséři. Všichni naši fyzioterapeuti mají vysokoškolské vzdělání a při své práci uplatňují nejnovější metody a techniky. Naše pracoviště má také několik fyzioterapeutů z kurzem ACT, díky kterému získali naši fyzioterapeuti významné vzdělání nad rámec vysokoškolského vzdělání. Jedná se o jeden z největších kurzů v ČR z certifikací Ministerstva zdravotnictví. Více o metodě ACT naleznete na https://www.act-method.com/.

Moderní a čisté prostory

Pro naši provozovnu jsou typické moderní, čisté a prostorné ordinace. Všechny naše ordinace jsou vybaveny širokou škálou pomůcek, které jsou pro práci fyzioterapeuta nezbytné. V naší provozovně se nachází například cvičebna s žebřinami, podoskop pro vyšetření nohou či široký Vojtův stůl pro důkladné vyšetření dospělých i dětí.

Efektivní přístroje pro fyzikální terapii

Při naší práci využíváme nejmodernější a nejúčinnější přístroje pro fyzikální terapii od společnosti BTL. Jedná se o světovou jedničku na trhu s rehabilitačními přístroji. Naše zařízení momentálně disponuje přístroji BTL 4825 Premium, které slouží pro aplikaci elektroléčby, ultrazvuku či kombinované terapie (elektroléčba a ultrazvuk současně).

Naše poslání

Základními hodnotami
naší společnosti jsou:

Naším hlavním smyslem i posláním je rozvíjení a zlepšování zdraví a kondice u všech lidí, kterým na svém zdraví záleží a mají chuť na sobě pracovat.

Služby

Individuální fyzioterapie - samoplátce
(50 min)

Využití individuální fyzioterapie je velmi široké. Pomáhá při bolestech zad, svalů nebo kloubů vzniklých akutně nebo na podkladě nějakého chronického onemocnění. Dále se uplatňuje v rehabilitaci po úrazu či operaci, po porodu, při některých poruchách rovnováhy, neurologických nebo ortopedických onemocněních. Při dechových potížích rozšiřuje své možnosti o využití speciálních metod respirační fyzioterapie (mimo jiné po prodělání onemocnění COVID-19). Neméně důležitá je i její role v prevenci – řešení vadného držení těla, kompenzace pracovní nebo sportovní zátěže.

Standardně provádíme komplexní fyzioterapeutické vyšetření a nastavení spolupráce dle potřeb klienta, ať už v rámci krátkodobé spolupráce (řešení akutního problému) nebo spolupráce dlouhodobé (jak dále pracovat se svým tělem a dalším potížím se vyhnout).

Tato služba i termíny, které jsou s ní spojené, je určená výhradně pro klienty samoplátce. V případě, že máte od lékaře žádanku a budete tak mít službu hrazenou ze zdravotního pojištění, tak zvolte službu: Individuální fyzioterapii – na žádanku. V opačném případě Vám bude účtována cena této služby v plné výši.

Na terapii si k nám prosím vezměte pohodlné (sportovní) oblečení a ručník.

Individuální fyzioterapie -
na žádanku
(50 min)

Služba je určená klientům, kteří mají od praktického lékaře, nebo lékaře specialisty (neurolog, ortoped, chirurg, pediatr, gynekolog, internista, atd.) žádanku na rehabilitaci – fyzioterapii, tzv. poukaz na vyšetření/ošetření FT (nikoliv žádanku K – ty nemůžeme přijmout). Těmto klientům bude léčba hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Našimi smluvními pojišťovnami jsou:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
 • RBP, zdravotní pojišťovna (213)
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
Na terapii si k nám prosím vezměte pohodlné (sportovní) oblečení a ručník.

Zrušení návštěvy (terapie) je možné nejpozději 24 hodin před termínem návštěvy. V opačném případě Vám návštěva propadne.

Tejpování elastickým tejpem

Bolí Vás sval či kloub a rádi byste tuto bolest zmírnili? Na tento problém existuje jednoduché řešení – elastický tejp. Svůj efekt ale plní pouze, když je správně aplikován. To Vám my zajistíme.

Objednejte se telefonicky na čísle 737 354 767. Jsme schopni Vás objednat téměř okamžitě i v tentýž den. 

Elektroléčba

Elektroterapie je neinvazivní terapeutická metoda založená na průchodu elektrického proudu tkáněmi organizmu. Elektrický proud je aplikován konkrétně pomocí elektrod přímo přes kůži pacienta. Použití elektroterapie je v oblasti rehabilitace a fyzioterapie vhodné pro léčbu akutní a chronické bolesti, léčbu dysfunkcí svalového a nervového systému, léčbu poúrazových stavů spojených s poruchou pohyblivosti kloubů, zmírnění akutního a chronického otoku a podporu periferního krevního oběhu.

K aplikaci elektroléčby využíváme nejmodernější a nejúčinnější přístroje od společnosti BTL – jedničky na trhu ve výrobě přístrojů pro fyzikální terapii.

Objednejte se telefonicky na čísle 737 354 767.

Ultrazvuk

Ultrazvuková terapie je neinvazivní terapeutická metoda, která využívá mechanickou energii podélného vlnění pronikajícího hluboko do měkkých tkání organizmu, což vede ke zvýšení lokálního prokrvení metabolismu. Ultrazvuková terapie je určená především k léčbě poruch svalové a vazivové tkáně, k léčbě posttraumatických stavů – například zmírnění otoku a urychlení hojení.

K aplikaci ultrazvukové terapie využíváme nejmodernější a nejúčinnější přístroje od společnosti BTL – jedničky na trhu ve výrobě přístrojů pro fyzikální terapii.

Objednejte se telefonicky na čísle 737 354 767.

Kombinovaná terapie (Elektroléčba + Ultrazvuk)

Kombinovaná terapie je spojení terapeutického ultrazvuku a elektroterapie, kde ultrazvuková hlavice nahrazuje jednu elektrodu. Kombinovaná terapie se využívá především ke zmírnění či odstranění povrchových či hluboko uložených spoušťových bodů, tzv. trigger pointů (bolavé místo ve svalu, které je tvořeno několika svalovými vlákny ve zvýšeném napětí a které vyvolává bolest nejenom v místě svého výskytu, ale i tzv. bolest přenesenou).

K aplikaci kombinované terapie využíváme nejmodernější a nejúčinnější přístroje od společnosti BTL – jedničky na trhu ve výrobě přístrojů pro fyzikální terapii.

Objednejte se telefonicky na čísle 737 354 767.

Funkční trénink dětí a dospívajících (6 - 18 let)
(50 min)

Jedná se o metodu, která slouží jako kompenzace sportovní zátěže nebo jako prevence bolestí pohybového aparátu v dospělosti. Samozřejmostí je také řešení již probíhajících problémů, jako jsou křivá záda, spadlé nožní klenby nebo celkové špatné držení těla. Funkční trénink pro děti a dospívající rozvijí veškeré pohybové schopnosti. V rámci tohoto tréninku dochází k rozvoji nejen síly a vytrvalosti, ale také rychlosti a obratnosti. Všechny tyto schopnosti jsou důležité pro rozvoj komplexně fungujícího lidského těla.

Na trénink si k nám prosím vezměte pohodlné (sportovní) oblečení a ručník.

Funkční podologie - vyšetření nohou
(50 min)

Funkční podologie se zabývá komplexním vyšetřením funkce nohou. Hraje nezastupitelnou roli v prevenci plochonoží u dětí i dospělých, případně zhodnocení míry poruchy v případě již vzniklých potíží. Kromě hodnocení nohou ve stoji na speciálním přístroji – podoskopu se zabýváme také zhodnocením celkového držení těla a chůze. Výsledky vyšetření s klientem prokonzultujeme a v případě dysfunkcí nebo poruch (nejen) nohy vysvětlíme, proč dané potíže vznikají, nastíníme možnosti řešení a poradíme v oblasti obouvání.

Funkční podologie - vyšetření nohou
(50 min)

Funkční podologie se zabývá komplexním vyšetřením funkce nohou. Hraje nezastupitelnou roli v prevenci plochonoží u dětí i dospělých, případně zhodnocení míry poruchy v případě již vzniklých potíží. Kromě hodnocení nohou ve stoji na speciálním přístroji – podoskopu se zabýváme také zhodnocením celkového držení těla a chůze. Výsledky vyšetření s klientem prokonzultujeme a v případě dysfunkcí nebo poruch (nejen) nohy vysvětlíme, proč dané potíže vznikají, nastíníme možnosti řešení a poradíme v oblasti obouvání.

Tvorba fitness plánu s fyzioterapeutem
(2x50 min + Fitness plán)

Tvorba fitness plánu s fyzioterapeutem je nová komplexní služba, při které vám bude na základě fyzioterapeutického vyšetření a vašich plánovaných cílů (redukce tělesné hmotnosti, nabrání svalové hmoty, prevence či odstranění bolesti při cvičení) nastaven fitness tréninkový plán po dobu jednoho měsíce. Služba je prováděna fyzioterapeutem se vzděláním v oblasti kondičního tréninku. Sestává ze dvou osobních návštěv přičemž u první bude provedeno vyšetření na základě kterého budeme znát vaše silné i slabé stránky, popřípadě případné limity. Také se pobavíme o vaší konkrétní představě a možnostech fitness tréninku. Při druhé návštěvě vám bude představen tréninkový plán spolu s vysvětlením jednotlivých cviků a konzultace ohledně ostatních oblastí souvisejících s fitness tréninkem. Na základě těchto dvou návštěv budete schopni rozumět a správně odcvičit váš na míru nastavený plán. Rezervovat si můžete buď pouze první návštěvu, při které poté s fyzioterapeutem domluvíte návštěvu druhou, anebo si můžete rovnou sami rezervovat obě dvě návštěvy, minimálně však z rozestupem jednoho týdne.

Regenerační a relaxační masáž
(60 min)

Regenerační a relaxační masáž v délce 60 minut je určena pro masáž celého těla nebo intenzivní masáž vybraných tělesných partií. Běžně se jedná o masáž zad, šíje, nohou a rukou. Nicméně z výše uvedených partií si můžete vybrat jen některé, na které se masér zaměří více. Záleží na Vašem přání. Masáž má příznivý vliv na zatuhlé svalstvo, bolesti pohybového aparátu, krevní oběhový systém, dále pozitivně ovlivňuje psychiku člověka, odbourává stres, nespavost a pomáhá při migrénách. Klienty je velmi oblíbená a nejčastěji využívaná.

Regenerační a relaxační masáž
(45 min)

Regenerační a relaxační masáž v délce 45 minut je určena pro masáž zad a šíje nebo intenzivní masáž vybrané tělesné partie. Masáž má příznivý vliv na zatuhlé svalstvo, bolesti pohybového aparátu, krevní oběhový systém, dále pozitivně ovlivňuje psychiku člověka, odbourává stres, nespavost a pomáhá při migrénách.

Regenerační a relaxační masáž
(30 min)

Regenerační a relaxační masáž v délce 30 minut je určena pro masáž zad a šíje nebo intenzivní masáž vybrané tělesné partie. Masáž má příznivý vliv na zatuhlé svalstvo, bolesti pohybového aparátu, krevní oběhový systém, dále pozitivně ovlivňuje psychiku člověka, odbourává stres, nespavost a pomáhá při migrénách.

Lymfatická masáž
(90 min)

Manuální lymfatická masáž v délce 90 minut je zaměřena dle individuálních potřeb klienta a pomáhá při řadě nepříjemných či zdravotních potížích. Nejčastějším důvodem, proč nejen ženy vyhledávají lymfatické masáže bývá celulitida nebo časté otoky nohou. Lymfatická masáž, odborně nazývaná drenáž, může tyto příznaky špatně fungujícího lymfatického systému zmírnit až zcela odstranit. Proudění lymfy v těle, které je nezbytné pro průběžné očišťování organismu od odpadních látek, nezajišťuje srdce jako u krve, ale je zajištěn tlakem svalů. Pokud lymfa neproudí, systém se zanáší a přestává fungovat, jak by měl.

I zdravým lidem se proto doporučuje absolvovat několikrát do roka lymfatickou masáž, která povzbudí organismus, působí proti únavě, posílí imunitu a výrazně zlepšuje stav pokožky.

Masáž lávovými kameny
(60 min)

Dopřejte si luxusní relaxaci celého těla. Zklidní mysl a sálající teplo z lávových kamenů Vám dovolí zapomenout na starosti všedního dne. Prohřáté svaly se uvolní a rytmické masážní hmaty tak navodí klid a harmonii. Působí uklidňujícím a povzbuzujícím účinkem na vegetativní nervový systém. Má osvěžující, povzbuzující i tonizační efekt. Hloubkově uvolňuje svaly.

Masáž lávovými kameny
(30 min)

Dopřejte si luxusní relaxaci celého těla. Zklidní mysl a sálající teplo z lávových kamenů Vám dovolí zapomenout na starosti všedního dne. Prohřáté svaly se uvolní a rytmické masážní hmaty tak navodí klid a harmonii. Působí uklidňujícím a povzbuzujícím účinkem na vegetativní nervový systém. Má osvěžující, povzbuzující i tonizační efekt. Hloubkově uvolňuje svaly.

Baňkování
(60 min)

Masáž s baňkami, neboli Baňkování v délce 60 minut pomáhá například při bolestech zad a páteře. Celkově pozitivně ovlivňuje funkci vnitřních orgánů. Tělo se během terapie okysličuje, detoxikuje a dochází k okamžité úlevě od bolesti. Baňkování pomáhá léčit řadu chorob a neduhů. Baňky díky podtlaku ovlivní látkovou výměnu i lymfu ve svém okolí. Díky tomu dochází k zlepšení imunity, metabolizmu a funkci vnitřních orgánů.

Baňkování
(30 min)

Masáž s baňkami, neboli Baňkování v délce 30 minut pomáhá například při bolestech zad a páteře. Celkově pozitivně ovlivňuje funkci vnitřních orgánů. Tělo se během terapie okysličuje, detoxikuje a dochází k okamžité úlevě od bolesti. Baňkování pomáhá léčit řadu chorob a neduhů. Baňky díky podtlaku ovlivní látkovou výměnu i lymfu ve svém okolí. Díky tomu dochází k zlepšení imunity, metabolizmu a funkci vnitřních orgánů.

Masáž obličeje
(30 min)

Masáž obličeje patří k nejpříjemnějším procedurám.
K masáži je nutné přistupovat individuálně a dle stavu pleti klienta. Hlavním cílem masáže je prevence proti stárnutí, zlepšení aktuálního stavu pleti a relaxace celého organismu. Působí na vrásky vzniklé únavou, aktivuje výživu a zvyšuje tonus pokožky. Zlepšuje prokrvení kůže, přísun kyslíku, živin a odplavování tkáňového metabolismu. Z kožního povrchu se mechanicky odstraňují nejstarší rohové buňky, čímž kůže nabývá mladšího vzhledu. Odstraňuje mazové zátky. Urychluje se metabolismus v kůži, a tím se snižuje vrstva podkožního tuku. Pravidelná masáž může upravit menší oběhové poruchy, zmírnit městnání tkáňového moku i otoky v tkáni. Příznivě působí na nervová zakončení v kůži, a tím příznivě ovlivňuje celou nervovou soustavu.

On-line dárkový poukaz


Dárkový poukaz na libovolnou finanční hodnotu, anebo službu

Tento typ dárkového poukazu můžete využít na kteroukoliv z našich služeb, které nabízíme. Stačí si jen rozmyslet na jakou službu, či v jaké finanční hodnotě byste chtěli poukaz vystavit.
Můžete si buď zvolit přímo konkrétní službu, kterou byste chtěli někomu darovat, anebo si můžete zvolit finanční hodnotu poukazu a člověk obdarovaný tímto poukazem poté může poukaz využít na kteroukoliv z našich služeb.

Objednejte si telefonicky na čísle 737 354 767, anebo se za námi zastavte a poukaz vám vystavíme na počkání.

Individuální fyzioterapie - samoplátce
(50 min)

Využití individuální fyzioterapie je velmi široké. Pomáhá při bolestech zad, svalů nebo kloubů vzniklých akutně nebo na podkladě nějakého chronického onemocnění. Dále se uplatňuje v rehabilitaci po úrazu či operaci, po porodu, při některých poruchách rovnováhy, neurologických nebo ortopedických onemocněních. Při dechových potížích rozšiřuje své možnosti o využití speciálních metod respirační fyzioterapie (mimo jiné po prodělání onemocnění COVID-19). Neméně důležitá je i její role v prevenci – řešení vadného držení těla, kompenzace pracovní nebo sportovní zátěže.

Standardně provádíme komplexní fyzioterapeutické vyšetření a nastavení spolupráce dle potřeb klienta, ať už v rámci krátkodobé spolupráce (řešení akutního problému) nebo spolupráce dlouhodobé (jak dále pracovat se svým tělem a dalším potížím se vyhnout).

Tato služba i termíny, které jsou s ní spojené, je určená výhradně pro klienty samoplátce. V případě, že máte od lékaře žádanku a budete tak mít službu hrazenou ze zdravotního pojištění, tak zvolte službu: Individuální fyzioterapii – na žádanku. V opačném případě Vám bude účtována cena této služby v plné výši.

Na terapii si k nám prosím vezměte pohodlné (sportovní) oblečení a ručník.

Individuální fyzioterapie -
na žádanku
(50 min)

Služba je určená klientům, kteří mají od praktického lékaře, nebo lékaře specialisty (neurolog, ortoped, chirurg, pediatr, gynekolog, internista, atd.) žádanku na rehabilitaci – fyzioterapii, tzv. poukaz na vyšetření/ošetření FT (nikoliv žádanku K – ty nemůžeme přijmout). Těmto klientům bude léčba hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Našimi smluvními pojišťovnami jsou:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
 • RBP, zdravotní pojišťovna (213)
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
Na terapii si k nám prosím vezměte pohodlné (sportovní) oblečení a ručník.

Zrušení návštěvy (terapie) je možné nejpozději 24 hodin před termínem návštěvy. V opačném případě Vám návštěva propadne.

Tejpování elastickým tejpem

Bolí Vás sval či kloub a rádi byste tuto bolest zmírnili? Na tento problém existuje jednoduché řešení – elastický tejp. Svůj efekt ale plní pouze, když je správně aplikován. To Vám my zajistíme.

Objednejte se telefonicky na čísle 737 354 767. Jsme schopni Vás objednat téměř okamžitě i v tentýž den. 

Elektroléčba

Elektroterapie je neinvazivní terapeutická metoda založená na průchodu elektrického proudu tkáněmi organizmu. Elektrický proud je aplikován konkrétně pomocí elektrod přímo přes kůži pacienta. Použití elektroterapie je v oblasti rehabilitace a fyzioterapie vhodné pro léčbu akutní a chronické bolesti, léčbu dysfunkcí svalového a nervového systému, léčbu poúrazových stavů spojených s poruchou pohyblivosti kloubů, zmírnění akutního a chronického otoku a podporu periferního krevního oběhu.

K aplikaci elektroléčby využíváme nejmodernější a nejúčinnější přístroje od společnosti BTL – jedničky na trhu ve výrobě přístrojů pro fyzikální terapii.

Objednejte se telefonicky na čísle 737 354 767.

Ultrazvuk

Ultrazvuková terapie je neinvazivní terapeutická metoda, která využívá mechanickou energii podélného vlnění pronikajícího hluboko do měkkých tkání organizmu, což vede ke zvýšení lokálního prokrvení metabolismu. Ultrazvuková terapie je určená především k léčbě poruch svalové a vazivové tkáně, k léčbě posttraumatických stavů – například zmírnění otoku a urychlení hojení.

K aplikaci ultrazvukové terapie využíváme nejmodernější a nejúčinnější přístroje od společnosti BTL – jedničky na trhu ve výrobě přístrojů pro fyzikální terapii.

Objednejte se telefonicky na čísle 737 354 767.

Kombinovaná terapie (Elektroléčba + Ultrazvuk)

Kombinovaná terapie je spojení terapeutického ultrazvuku a elektroterapie, kde ultrazvuková hlavice nahrazuje jednu elektrodu. Kombinovaná terapie se využívá především ke zmírnění či odstranění povrchových či hluboko uložených spoušťových bodů, tzv. trigger pointů (bolavé místo ve svalu, které je tvořeno několika svalovými vlákny ve zvýšeném napětí a které vyvolává bolest nejenom v místě svého výskytu, ale i tzv. bolest přenesenou).

K aplikaci kombinované terapie využíváme nejmodernější a nejúčinnější přístroje od společnosti BTL – jedničky na trhu ve výrobě přístrojů pro fyzikální terapii.

Objednejte se telefonicky na čísle 737 354 767.

Funkční trénink dětí a dospívajících (6 - 18 let)
(50 min)

Jedná se o metodu, která slouží jako kompenzace sportovní zátěže nebo jako prevence bolestí pohybového aparátu v dospělosti. Samozřejmostí je také řešení již probíhajících problémů, jako jsou křivá záda, spadlé nožní klenby nebo celkové špatné držení těla. Funkční trénink pro děti a dospívající rozvijí veškeré pohybové schopnosti. V rámci tohoto tréninku dochází k rozvoji nejen síly a vytrvalosti, ale také rychlosti a obratnosti. Všechny tyto schopnosti jsou důležité pro rozvoj komplexně fungujícího lidského těla.

Na trénink si k nám prosím vezměte pohodlné (sportovní) oblečení a ručník.

Funkční podologie - vyšetření nohou
(50 min)

Funkční podologie se zabývá komplexním vyšetřením funkce nohou. Hraje nezastupitelnou roli v prevenci plochonoží u dětí i dospělých, případně zhodnocení míry poruchy v případě již vzniklých potíží. Kromě hodnocení nohou ve stoji na speciálním přístroji – podoskopu se zabýváme také zhodnocením celkového držení těla a chůze. Výsledky vyšetření s klientem prokonzultujeme a v případě dysfunkcí nebo poruch (nejen) nohy vysvětlíme, proč dané potíže vznikají, nastíníme možnosti řešení a poradíme v oblasti obouvání.

Funkční podologie - vyšetření nohou
(50 min)

Funkční podologie se zabývá komplexním vyšetřením funkce nohou. Hraje nezastupitelnou roli v prevenci plochonoží u dětí i dospělých, případně zhodnocení míry poruchy v případě již vzniklých potíží. Kromě hodnocení nohou ve stoji na speciálním přístroji – podoskopu se zabýváme také zhodnocením celkového držení těla a chůze. Výsledky vyšetření s klientem prokonzultujeme a v případě dysfunkcí nebo poruch (nejen) nohy vysvětlíme, proč dané potíže vznikají, nastíníme možnosti řešení a poradíme v oblasti obouvání.

Tvorba fitness plánu s fyzioterapeutem
(2x50 min + Fitness plán)

Tvorba fitness plánu s fyzioterapeutem je nová komplexní služba, při které vám bude na základě fyzioterapeutického vyšetření a vašich plánovaných cílů (redukce tělesné hmotnosti, nabrání svalové hmoty, prevence či odstranění bolesti při cvičení) nastaven fitness tréninkový plán po dobu jednoho měsíce. Služba je prováděna fyzioterapeutem se vzděláním v oblasti kondičního tréninku. Sestává ze dvou osobních návštěv přičemž u první bude provedeno vyšetření na základě kterého budeme znát vaše silné i slabé stránky, popřípadě případné limity. Také se pobavíme o vaší konkrétní představě a možnostech fitness tréninku. Při druhé návštěvě vám bude představen tréninkový plán spolu s vysvětlením jednotlivých cviků a konzultace ohledně ostatních oblastí souvisejících s fitness tréninkem. Na základě těchto dvou návštěv budete schopni rozumět a správně odcvičit váš na míru nastavený plán. Rezervovat si můžete buď pouze první návštěvu, při které poté s fyzioterapeutem domluvíte návštěvu druhou, anebo si můžete rovnou sami rezervovat obě dvě návštěvy, minimálně však z rozestupem jednoho týdne.

Regenerační a relaxační masáž
(60 min)

Regenerační a relaxační masáž v délce 60 minut je určena pro masáž celého těla nebo intenzivní masáž vybraných tělesných partií. Běžně se jedná o masáž zad, šíje, nohou a rukou. Nicméně z výše uvedených partií si můžete vybrat jen některé, na které se masér zaměří více. Záleží na Vašem přání. Masáž má příznivý vliv na zatuhlé svalstvo, bolesti pohybového aparátu, krevní oběhový systém, dále pozitivně ovlivňuje psychiku člověka, odbourává stres, nespavost a pomáhá při migrénách. Klienty je velmi oblíbená a nejčastěji využívaná.

Regenerační a relaxační masáž
(45 min)

Regenerační a relaxační masáž v délce 45 minut je určena pro masáž zad a šíje nebo intenzivní masáž vybrané tělesné partie. Masáž má příznivý vliv na zatuhlé svalstvo, bolesti pohybového aparátu, krevní oběhový systém, dále pozitivně ovlivňuje psychiku člověka, odbourává stres, nespavost a pomáhá při migrénách.

Regenerační a relaxační masáž
(30 min)

Regenerační a relaxační masáž v délce 30 minut je určena pro masáž zad a šíje nebo intenzivní masáž vybrané tělesné partie. Masáž má příznivý vliv na zatuhlé svalstvo, bolesti pohybového aparátu, krevní oběhový systém, dále pozitivně ovlivňuje psychiku člověka, odbourává stres, nespavost a pomáhá při migrénách.

Lymfatická masáž
(90 min)

Manuální lymfatická masáž v délce 90 minut je zaměřena dle individuálních potřeb klienta a pomáhá při řadě nepříjemných či zdravotních potížích. Nejčastějším důvodem, proč nejen ženy vyhledávají lymfatické masáže bývá celulitida nebo časté otoky nohou. Lymfatická masáž, odborně nazývaná drenáž, může tyto příznaky špatně fungujícího lymfatického systému zmírnit až zcela odstranit. Proudění lymfy v těle, které je nezbytné pro průběžné očišťování organismu od odpadních látek, nezajišťuje srdce jako u krve, ale je zajištěn tlakem svalů. Pokud lymfa neproudí, systém se zanáší a přestává fungovat, jak by měl.

I zdravým lidem se proto doporučuje absolvovat několikrát do roka lymfatickou masáž, která povzbudí organismus, působí proti únavě, posílí imunitu a výrazně zlepšuje stav pokožky.

Masáž lávovými kameny
(60 min)

Dopřejte si luxusní relaxaci celého těla. Zklidní mysl a sálající teplo z lávových kamenů Vám dovolí zapomenout na starosti všedního dne. Prohřáté svaly se uvolní a rytmické masážní hmaty tak navodí klid a harmonii. Působí uklidňujícím a povzbuzujícím účinkem na vegetativní nervový systém. Má osvěžující, povzbuzující i tonizační efekt. Hloubkově uvolňuje svaly.

Masáž lávovými kameny
(30 min)

Dopřejte si luxusní relaxaci celého těla. Zklidní mysl a sálající teplo z lávových kamenů Vám dovolí zapomenout na starosti všedního dne. Prohřáté svaly se uvolní a rytmické masážní hmaty tak navodí klid a harmonii. Působí uklidňujícím a povzbuzujícím účinkem na vegetativní nervový systém. Má osvěžující, povzbuzující i tonizační efekt. Hloubkově uvolňuje svaly.

Baňkování
(60 min)

Masáž s baňkami, neboli Baňkování v délce 60 minut pomáhá například při bolestech zad a páteře. Celkově pozitivně ovlivňuje funkci vnitřních orgánů. Tělo se během terapie okysličuje, detoxikuje a dochází k okamžité úlevě od bolesti. Baňkování pomáhá léčit řadu chorob a neduhů. Baňky díky podtlaku ovlivní látkovou výměnu i lymfu ve svém okolí. Díky tomu dochází k zlepšení imunity, metabolizmu a funkci vnitřních orgánů.

Baňkování
(30 min)

Masáž s baňkami, neboli Baňkování v délce 30 minut pomáhá například při bolestech zad a páteře. Celkově pozitivně ovlivňuje funkci vnitřních orgánů. Tělo se během terapie okysličuje, detoxikuje a dochází k okamžité úlevě od bolesti. Baňkování pomáhá léčit řadu chorob a neduhů. Baňky díky podtlaku ovlivní látkovou výměnu i lymfu ve svém okolí. Díky tomu dochází k zlepšení imunity, metabolizmu a funkci vnitřních orgánů.

Masáž obličeje
(30 min)

Masáž obličeje patří k nejpříjemnějším procedurám.
K masáži je nutné přistupovat individuálně a dle stavu pleti klienta. Hlavním cílem masáže je prevence proti stárnutí, zlepšení aktuálního stavu pleti a relaxace celého organismu. Působí na vrásky vzniklé únavou, aktivuje výživu a zvyšuje tonus pokožky. Zlepšuje prokrvení kůže, přísun kyslíku, živin a odplavování tkáňového metabolismu. Z kožního povrchu se mechanicky odstraňují nejstarší rohové buňky, čímž kůže nabývá mladšího vzhledu. Odstraňuje mazové zátky. Urychluje se metabolismus v kůži, a tím se snižuje vrstva podkožního tuku. Pravidelná masáž může upravit menší oběhové poruchy, zmírnit městnání tkáňového moku i otoky v tkáni. Příznivě působí na nervová zakončení v kůži, a tím příznivě ovlivňuje celou nervovou soustavu.

On-line dárkový poukaz


Dárkový poukaz na libovolnou finanční hodnotu, anebo službu

Tento typ dárkového poukazu můžete využít na kteroukoliv z našich služeb, které nabízíme. Stačí si jen rozmyslet na jakou službu, či v jaké finanční hodnotě byste chtěli poukaz vystavit.
Můžete si buď zvolit přímo konkrétní službu, kterou byste chtěli někomu darovat, anebo si můžete zvolit finanční hodnotu poukazu a člověk obdarovaný tímto poukazem poté může poukaz využít na kteroukoliv z našich služeb.

Objednejte si telefonicky na čísle 737 354 767, anebo se za námi zastavte a poukaz vám vystavíme na počkání.